Hall of fame

Op uiteenlopende manieren hebben mensen bijgedragen aan het ontstaan van Stof en Spul en dragen zij bij aan het voortbestaan. Al deze mensen hadden of hebben geen bekendheid bij een groot publiek. Slechts in kleine kring kent men hun talenten, vaardigheden, bezittingen. Ik ben dankbaar voor dat wat ze mij hebben geschonken en dat wil ik tonen door hun namen te verbinden aan de activiteiten van Stof en Spul. Een kleine Hall Of Fame:

Fransje Bogaert - van Rooij
Nelly Jacobs - van Rooy
Raymond van Loosbroek
Mevrouw A.G. de Weerd
Rini Veldwachter – Webbink
Mevrouw de Haan
Mevrouw Wiggers
Frank Pieterse
Roland van Loosbroek